İş Hayatında İnsana Yatırım

DEX NEWS
İş hayatında insan kıymetleri (human capital), bir kuruluşun çalışanlarının kolektif bilgi, beceri, yetenek, deneyim ve yeterliliklerini ifade eder. Çalışanların uzmanlıkları, yaratıcılıkları, problem çözme ve müşteri hizmetleri becerileri aracılığıyla bir şirkete getirdikleri soyut değeri temsil eder.

Sektörde insan kıymetleri, hizmet kalitesini ve nihai olarak işletmenin başarısını ve itibarını doğrudan etkilediği için kritik derecede önemlidir. Sektör yöneticileri çalışanlarını kazanmaya, onların gelişimine, işte katılımcı olmalarına ve elde tutulmalarına yatırım yaparak onların sektör için daha kıymetli hale gelmelerini, hizmet kalitesini ve kurumsal başarıyı artırabilir.

İnsan kıymetleri çalışanların bilgileri, becerileri ve yetenekleri aracılığıyla bir kuruluşa kattıkları değeri ifade ederken, insan kaynakları (İK) seçme yerleştirme, işe alma, eğitim, ücretlendirme dahil olmak üzere iş gücünü yönetmekten sorumlu fonksiyonel bir departmandır. İnsan kaynakları, kuruluşların kadrolarını oluşturmak ve sürdürmek için gereken yetenekleri kazanmaya, geliştirmeye ve elinde tutmaya yardımcı olan süreçlere ve uygulamalara odaklanır.

İnsan kıymetleri ile insan kaynakları arasındaki temel fark, odaklanma ve bakış açılarında yatmaktadır. İnsan kıymetleri, çalışanların ulaşabilecekleri azami potansiyele doğru gelişim yolculuğunda onlara yatırım yapar, onları kurumsal başarıyı yönlendirmek için geliştirmeye ve sektörde kıymetlerini arttırmaya odaklanır. Buna karşılık, insan kaynakları yönetimi öncelikle işe alma, eğitim ve çalışan ilişkileri gibi iş gücünü yönetmenin operasyonel yönleriyle ilgilidir.

Bununla birlikte özellikle son yıllarda, insan kıymetleri yönetimi (Human Capital Management) adı verilen iş gücü yönetimine yönelik daha stratejik bir yaklaşıma doğru bir geçiş gerçekleşmiştir. HCM, kuruma değerlerini ve katkılarını en üst düzeye çıkarmak için çalışanların stratejik gelişimine, katılımına ve optimizasyonuna odaklanarak geleneksel İnsan Kaynakları uygulamalarının ötesine geçer. Sektörde bu yaklaşım yetenek gelişimine yatırım yapmayı, olumlu bir çalışma ortamını teşvik etmeyi, etkili iş gücü planlaması uygulamayı ve çalışanların katılımına ve elde tutulmasına öncelik vermeyi içerir. Bir HCM zihniyetini benimseyen işletme, insan kıymetlerini geliştirebilir ve rekabet avantajı – üstünlüğü elde edebilir.

Hızla gelişen sektörde kuruluşlar, kendilerini rekabette farklılaştırmanın ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanın yollarını bulmalıdır. Odaklanılan temel alanlardan biri, çalışanların kolektif bilgi, beceri ve yeteneklerini ifade eden insan kıymetleridir. İnsan kıymetleri, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkilediği için endüstri üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

A. Çalışan Bağlılığı ve Yetkilendirme:

İnsan kıymetleri çalışanlara değer verildiği, şirkete bağlı olduğu ve yetki-sorumluluk verildiği bir ortamda gelişir. Sektörde bunun anlamı:

 • Çalışanların fikirlerini ve geri bildirimlerini rahatça paylaşabilecekleri bir açık iletişim kültürü geliştirin.
 • Çalışanları işlerini sahiplenmeye teşvik etmek, karar vermelerine ve organizasyonun başarısına katkıda bulunmalarına izin verin.
 • Hem bireysel hem de ekip olarak çalışanların başarılarının farkında olun, takdir edin ve ödüllendirin.

B. Yetenek Geliştirme ve Büyüme:

Sektörde insanların kıymetini en üst düzeye çıkarmak için yetenek geliştirmeye yatırım yapmak çok önemli ve etkilidir. Sektörde uygulaması:

 • Hem iş başında, hem de harici programlar aracılığıyla sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sağlayın.
 • Çalışanları, becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için profesyonel sertifikalar almaya ve sürekli eğitim almaya teşvik edin.
 • Mentorluk ve koçluk programları uygulayarak, çalışanların deneyimli meslektaşlarından ve sektör liderlerinden öğrenmelerini sağlayın.

C. İş Gücü Optimizasyonu:

İş gücünün optimize edilmesi, sektörde insan kıymetlerinden etkin bir şekilde yararlanmak için esastır. Bunun için:

 • Doğru becerilere sahip doğru çalışanların doğru zamanda doğru rollerde olmasını sağlamak için stratejik iş gücü planlaması uygulayın.
 • İş gücü talebini tahmin etmek, çalışan planlamasını yönetmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için teknoloji ve veri analitiğinden yararlanın.
 • Somut ve net performans kıstasları ve hedefleri oluşturun, çalışanlara kendi rolleri ve beklentileri hakkında net bir anlayış sağlayın.

D. Çalışan Tutma ve Sadakat:

En iyi yetenekleri elde tutmak, sektörde insan kıymetlerini korumak için hayati önem taşır. Çalışanların elde tutulmasını iyileştirmek için şunlar yapılmalıdır:

 • Adil ücretler, yan haklar ve performansa dayalı teşvikler dahil olmak üzere rekabetçi ücret paketleri sunun.
 • Ekip çalışmasını, iş birliğini ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesini vurgulayarak olumlu bir çalışma ortamı oluşturun.
 • Çalışanların kuruluş içinde uzun vadeli büyüme tasavvur etmelerini sağlayan net kariyer ilerleme yolları sağlayın.

E. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:

Sektörde insan kıymetlerini en üst düzeye çıkarmak için çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsemek çok önemlidir. Farklı ve kapsayıcı bir iş gücü şunları yapabilir:

 • Kuruluşa zengin fikirler, bakış açıları ve deneyimler getirerek yeniliğe ve gelişmiş problem çözmeye yol açın.
 • Potansiyel çalışanlar ve müşteriler için daha çekici hale getirerek şirketin itibarını artırın.
 • Çalışanların benzersiz katkılarından dolayı kendilerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettirin, böylelikle çalışan memnuniyetini ve katılımını artırın.

F. İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı:

Sektörde insan kıymetlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için iş birliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmek çok önemlidir. Bunu başarmak için şunlar yapılabilir:

 • Çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve iletişimi geliştirmek için ekip oluşturma etkinlikleri ve etkinlikleri uygulayın.
 • Çalışanların farklı rollerdeki ve departmanlardaki meslektaşlarından öğrenmelerine olanak tanıyarak departmanlar arası iş birliğini teşvik edin.
 • Dahili iletişim platformları veya bilgi yönetim sistemleri gibi bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için teknolojilerden yararlanın.

28 Mart 2023 Salı tarihinde yayınlandı.Sosyal Medyada Paylaş
İletişim