2022 E-İhracat Destekleri Yayımlandı

Haberler
Markanızı uluslararası pazarlara taşımak, ürünlerinizi tüm dünyaya satmak ister miydiniz? O zaman sizin için mükemmel haberlerimiz var! Yeni e-ihracat destekleri resmî gazetede yayımlandı. KOBİ ve girişimciler, birçok farklı alanda e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek.

Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

 2022 yılında yayımlanan yeni e-ihracat destekleri, toplam 9 farklı başlığa ayrılıyor.

• Pazara Giriş Rapor Desteği

• Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

• E-İhracat Tanıtım Desteği

• Sipariş Karşılama ve Depo Kira Desteği

• Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

• Çevrim içi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

• Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

• E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

• Türkiye E-İhracat Platformu

 

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-ihracat konsorsiyumu statüsündeki şirketler, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri, yurt dışı pazarlarına girmek için pazara giriş rapor desteğinden yararlanabilecekler. Bu destek kapsamında, mevzubahis işletmelerin, yurt dışında e-ticaret pazarlarına ilişkili satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat raporları ile ilgili giderler, %50 ve yıllık 1,5 milyon liraya kadar desteklenecek.

 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Dijital pazaryeri tanıtım desteği kapsamında, şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazaryerleri aracılığıyla verdikleri dijital reklam giderlerinin bir kısmı karşılanacak. Verilen reklamlardan gelen satışların, %20’sini aşmayan giderler için %50 oranında, her pazaryeri için 3 yıl olmak üzere destek verilecek. Bu destek, başvuran şirketlerin kademelerine göre yıllık 7 milyon 500 bin lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 milyon lirayı geçemeyecek.

 

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerleri, Bakanlıkça belirlenen pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerde e-ihracat tanıtım desteğinden yararlanabilecekler.

Bu e-ihracat destekleri, her ülke için 3 yıl süresince, pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında karşılayacak. Bu miktar, B2B platformları için yıllık 4 milyon lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lirayı, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lirayı, pazaryerleri için yıllık 30 milyon lirayı aşamayacak.

 

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği başlığı altında, şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin, hedef ülkedeki e-ticaret satışlarının %10’unu geçmeyecek şekilde, sipariş karşılama hizmetlerinin %50’si, her bir ülke için maksimum 3 yıl olacak şekilde karşılanacak.

Ürünlerin teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek amacıyla kiralanan yurt dışındaki depoların kira giderleri, birim başına %50 oranında, her ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere, yıllık 5 milyon TL’ye kadar karşılanacak. Bu kira gideri desteklerinden en fazla 25 birim için yararlanmak mümkün olacak.

 

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Perakende e-ticaret siteleri, şirketler, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları, yurt dışı pazaryerleri ile entegrasyon amacıyla yaptıkları harcamalar için e-ihracat destekleri alabilecekler.

Bu destek kapsamında, her pazaryeri başına 3 yıl süresince, en fazla 6 pazaryeri ile entegrasyon amacıyla yapılacak harcamalar, %50 oranında karşılanacak. Bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL destek alınabilecek.

 

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

E-ticaret sitelerinin, e-ihracat konsorsiyumlarının hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açmak için yapacakların harcamalar ile, ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetler ile ilgili giderler, her ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere, %50 oranında karşılanacak. E-ihracat konsorsiyumları en fazla 3 milyon TL, diğer yararlanıcılar ise yıllık en fazla 1,5 milyon TL destek alabilecek.

 

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve şirketlerin, yurt dışı pazaryerleri komisyon giderleri en fazla 3 yıl süresince ve %50 oranında desteklenecek. Bu destek, şirket kademelerine göre yıllık 750.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL ile limitli olacak.

 

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

İş birliğine dahil kuruluşların, üyelerinin e-ihracat yapmak için birlikte hareket etmesine ve hedef ülkelerin pazarlarına girişleri kolaylaştırmasına yönelik gerçekleştirecekleri, pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderleri faaliyetlerini içeren projelerin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 proje için proje başına 15 milyon liraya kadar karşılanacaktır.

 

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek kuruluş tarafından kurulacak ve Türkiye’nin ihracat envanterinin dijital ortama taşınarak, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasını sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin kuruluşun giderlerinin %75’i, en fazla 5 yıl boyunca, yıllık 15 milyon liraya kadar karşılanacaktır.

 

Hedef Ülkelere Göre Destek Artışı

Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ihracata yönelik belirlenecek hedef ülkeler için karar kapsamında belirtilen e-ihracat destekleri oranları 20 puana kadar artırılabilecektir. Bu e-ihracat destekleri sadece, mevzubahis ülkeler, hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanabilecek.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği ve çevrim içi mağaza desteği, belirlenen e-ihracat hedef ülkelerinin pazar giriş şartlarına bağlı olarak belirlenecek ve ülkelere göre verilecektir. Bütün destek üst limitleri, takvim yılı başında, “(TÜFE + Yİ-ÜFE) /2” oranında güncellenecektir.

 

Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler Nelerdir?

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteği kapsamı altına giren desteklerin oranlarının hesaplanmasında, TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır.

Bahsedilen desteklerden, şirket kademelerine bağlı olarak yıllık en fazla 15 milyon lira, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45 milyon lira, B2B platformları ise yıllık en fazla 4 milyon lira limitine kadar yararlanabilecektir.Sosyal Medyada Paylaş
İletişim