KVKK değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı!

DEX NEWS
Covid-19 bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdi ve çoğu işyeri ya fiziki olarak kapatıldı ya da uzaktan çalışma modeli hayata geçirildi. Bu duruma bağlı olarak da veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün uygulanmasında pek çok zorlukla karşı karşıya kalındı. Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepler konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kuruma intikal ettirildi.

Kurul Kararı Belirlendi!

Sonuç olarak da;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12. 2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre de 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı ve alınan karar Resmi Gazetede yayımlandı.

22 Mart 2021 Pazartesi tarihinde yayınlandı.Sosyal Medyada Paylaş
İletişim