Growth Marketing (Büyüme Odaklı Pazarlama) Nedir?

E-Ticaret
Dijital dünyanın hızlı değişen yapısından dolayı kullanıcıların davranışları, istekleri ve beklentileri hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu değişime ayak uyduramayan geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin de büyük bir çoğunluğu başarısızlıkla karşılaşmaya başladı. Temelde Growth Marketing olarak adlandırılan “Büyüme Odaklı Pazarlama” terimi de işletmelerin büyüme hedeflerini göz önünde bulundurarak, geleneksel pazarlama türlerine göre daha kapsamlı ve avantajlı bir pazarlama türü olarak karşımıza çıkmakta.

Tüm dünyanın tek bir global pazara dönüşmesi, rekabetin inanılmaz bir hızla artmasını sağlarken aynı zamanda işletmeleri de bu rekabete ayak uydurabilmeleri için yeni stratejiler geliştirmeye zorladı. Büyüme odaklı pazarlama yeni yeni kabul edilmeye başlanan ve çok da yaygın olmayan bir dijital pazarlama kavramı. En basit şekilde bir firmanın mevcut durumundan hedeflediği noktaya ulaşması sürecindeki sorunları tespit ederek giderme ve yenilikçi yöntemlerle pazarlama geliştirme uygulamasıdır diyebiliriz.

Growth Marketing yani büyüme odaklı pazarlama, müşterilerinizin benzersiz, sürekli şekilde değişen istek ve tercihlerine odaklanarak müşterilerin ilgisini çekmek, müşterileri elde tutmak için oluşturulan fonksiyonel bir yaklaşımdır. Müşteri ihtiyaçlarına göre yüksek duyarlılıkla hazırlanmış, kişiselleştirilmiş içerikler sunarak firma performansının optimize edilmesine büyüme odaklı pazarlama yaklaşımı denir. Bu yaklaşımları geliştirmek için A/B testi ya da çok değişkenli testler gibi uygulanır, firma hedefleri ve amaçları belirlenir ve Growth Manager ya da alınan hizmete bağlı olarak Growth Hacker tarafından verimli bir strateji oluşturulmaya çalışılır.

Kutup Yıldızı Metriği

İngilizce kısaltması NSM olan kutup yıldızı metriği terimini ilk defa duyuyorsanız karmaşık gelebilir fakat oldukça basit ve önemli bir temel metrik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kutup yıldızı metriği en basit şekilde şirketin sunduğu ürün/hizmet her ne olursa olsun bunun karşısında nasıl büyüyeceğidir. Örneğin telefonunuzda kullandığınız bir uygulama size ne kadar yarar sağlıyorsa o uygulamayı o kadar sık kullanırsınız. İşte o uygulama için yani o şirket için kutup yıldızı metriği kullanıcı sayısı ve kullanım sıklığı olmaktadır. Bu metriğe göre başarı ölçütünü belirleyebilir ve çıkarım yapabilirsiniz.

Ürün/Hizmet ve Pazar Uyumu

Hem geleneksel hem de dijital pazarlamada artık önemini ispatlamış olan konulardan bir tanesi firmanın sunduğu ürün ya da hizmetin pazara sağladığı uyumdur. Örneğin bir firma olarak yeni bir pazara açılmak ve sunduğunuz hizmetin alanını genişletmek istiyorsunuz. Bu durumda pazarın gerçekten sunduğunuz hizmete ihtiyaç duyup duymadığından ya da sizinle benzer hizmetleri sunan rakiplerinizden bir fark yarattığınızdan emin olmanız gerekir, bu duruma dikkat edilmediğinde büyüme odaklı pazarlama yapmanız mümkün olmaz.

Verilerin Analizi

Geleneksel pazarlamadan büyüme odaklı pazarlamaya kadar en önemli kısım verilerin analizidir. Veri analizinin doğru ve etkin bir şekilde yapılması firmanın doğru pazarlama kararlarını vermesinde kritik rol oynar. Google Analytics gibi popüler ve ücretsiz bir veri analiz aracı kullanılabilir. Bu sayede web sitenizdeki trafiği inceleyebilir, pazarlama kampanyalarınızın istatistiklerini ve verdiğiniz reklamların dönüşlerini optimize edebilirsiniz. Kullanıcıların davranışlarını ölçümleyerek, CRM, SCRM gibi çeşitli araçları ve A/B testini kullanarak büyüme odaklı pazarlama yaklaşımını benimsemeniz bu doğrultuda bir strateji oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

13 Ekim 2021 Çarşamba tarihinde yayınlandı.Sosyal Medyada Paylaş
İletişim